هنر و صنایع دستی

Showing all 1 results

احداث کارگاه تولید فرش با استفاده از علم نانو

زمینه کار این طرح بدین شیوه است که ما با استفاده از موادی چون (yluoride) PVDE یا (pi ezoelectric)که در بافت پارچه استفتده می کنند آن را در کرک های فرش استفاده می کنند و به صورت بافت سنتی در کارگاه می بافند. هدف از این استحکام فرش، نرمی و راحتی فرش است و طولانی شدن عصر فرهنگ ایران زمین از دیگر مواردی است که به آن توجه داریم و از دیگر اهداف آن اشتغال زایی برای جوانان است مزیت آن به این صورت است که ک...

تیر

۲۲

۱۰,۰۰۰تومان