کارآموزی مکانیک و ساخت..

Showing all 2 results

انبارداری سایپا

مواد مصالح یکی از مهمترین عوامل هزینه است که بطور متوسط 55 درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می دهد. به این جهت موفقیت موسسات صنعتی تا حدی صنعتی تا حدی منوط برداشتن سازمان مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد و ایجاد دستگاه حسابداری کالا برای اعمال نظارت موثر روی مصرف مواد و موجودی جنسی خواهد بود. اجناس و موجودی های انبار باید تحت اختیار و ابواب جمعی یک انباردار مسئول باشد. این محصو...

تیر

۱۴

۱۰,۰۰۰تومان

گزارش کارآموزی در شرکت ذوب آهن

با قدری تعمل در تاریخ وسیع ایران با توجه به نیاز ایرانیان به تکنولوژی ساخت آهن و فولاد سازی نیاز معرض داشته اند با تلاش و کوشش و کمک گرفتن از افرادی برای به دست آوردن این فناوری مسولین این واحد عظیم طبق قرار و تکنولوژی عظیم از پا تایستاده و بعد از سالها تلاش و کوشش دادی که با کشور شوروی سابق انجام دادند که در ساخت این واحد عظیم تولیدی به ایران کمک کنند و ایران نیز در قبال این خدمات ارزنده و بزرگ ک...

تیر

۱۳

۵,۰۰۰تومان