عکاسی

Showing all 3 results

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسی

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسیرشته عکاسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسی دیجیتال

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسی دیجیتال رشته عکاسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 4000...

شهریور

۱۱

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری کاربری میکس صدا وتصویر

نمونه سوالات آزمون ادواری کاربری میکس صدا وتصویر رشته عکاسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۱۱

۵,۰۰۰تومان