روانشناسی

Showing 1–15 of 37 results

دانلود پروژه بررسی تاثیر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 13 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله ..... هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در مدارس شهرستان میناب بوده است. جامعه آماری این پژوهش رادانش آموزان راهنمایی شهرستان میناب )منطقه آموزشی هشتبندی( تشکیل می دهند که جامعه نمونه با حجم 03 نفر به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری و گرد آوری اطلاعات، فرم درس پژوهی و نمرات آخر ت...

تیر

۰۹

۲,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی جامعه شناختی رفتار های وندالیستی و پرخاشگری در ورزش فوتبال تحقیق موردی تیم گهر زاگرس دورود

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 16 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی ذاتا نه خوب و نه بد است ورزش از یک سو برای مردم فرصت هایی برای رقابت لذت بخش و مهیج و مبارزه فیزیکی کنترل شده فراهم میکند و از طرف دیگر منجی برای پرخاشگری ناشی از ناکامی است هدف از انجام این تحقیق شناخت عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی و پرخاشگری تماشاگران فوتبال با ه...

تیر

۱۰

۲,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی‎

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 50 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... در طول سده های گذشته دیدگاه فلاسفه وشاعران موید این اصل بوده است که انسان نیاز دارد خود را خوب ومنطقیواخلاقی جلوه دهد در صدسال گذشته نیز بسیاری از روانشناسان پذیرفته اند که انسان دارای عزت نفس می باشدبرای انسان هیچ حکم ارزشی مهمتر از داوری او در مورد عزت نفس خویشتن نیست .ارزشیابی شخص از خویشتن قطعی ترین عا...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 89 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگرانرا به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس ب...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 127 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی رضايت زناشويي خانواده‌هاي زنان شاغل و خانه دار در شهر تبریز

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 103 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود. دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سلامت خانواده است و تحقق خانواده سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است. در چنین نظامی افراد با علایق و دل بستگی های عاطفی نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند. این دل بستگی ها ...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی عوامل مرتبط با کم توجهی به نماز در دانش آموزان مدارس متوسطه ي شهر برازجان

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 111 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... نیاز به پرستش و نیایش یکی از نیازهاي اساسی و عمیق است که در عمق روان بشر وجود دارد . استاد شهید مطهري در این باره می فرمایند: یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود انسانها حس نیایش و پرستش است . مطالعه ي آثار زندگی بشر نشان می دهد که در هر زمان و هر کجا که...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی میزان تأثیزگذاری آرم، علايم، نشان و درفش نظامی بز روحیه و اعتماد به نفس نظامیان

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 52 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... یکی از چالش های فعلی یگان های نظامی، حفظ و تقویت روحیه نیروی انسانی برای انجام رسالت و ماموریت های سازمانی خود است لذا در این میان عوامل و مولفه های بسیاریبر روحیه افراد،تاثیر گذار است که ازجمله آنها میتوان به مواردی نظیر سلامتی ،بهداشت ،غذای خوب ،استراحت مناسب،خواب کافی،آرمان بالا، اعتماد به نفس،ا...

تیر

۰۹

۴,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 84 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به آخر رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و .... سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چ...

تیر

۰۹

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی نحوه تاثیرتشویق در افزایش یادگیری

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 81 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... شايد براي عده اي تصور اينكه بتوان در مدرسه اي از تشويق استفاده كرد كمي دشواراست اما واقعيت اين است كه مي توان در سنگر مدارس شاهد حضور با شكوه معلمان وشاگرداني بود كه با سرمايه از محبت وچهره هاي متبسم ومصصم در تلاش هستند كه در كارهاي خود موفق بوده اند. پس بايد رنگ مدرسه اي يادآور زيبائيها ونيكوئيها باشد....

تیر

۰۸

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدیدالتالیف

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 86 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... تحقیقی که پیش رو دارید درمورد بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی معلمان پایه سوم دوره ابتدایی شهرستان دلفان از کتابهای جدی التالیف در سال تحصیلی 93-92 می باشد که پس از انجام پژوهشگر آن را به شکل مقاله در 5 فصل ارائه داده است در فصل اول که تحت عنوان طرح تحقیق آمده مقدمه شرح موضوع تحقیق،اهمیتو ضرورت، اهد...

تیر

۰۹

۴,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 61 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است . تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه بود که به علت اندك بودن جامعه آماري هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدی...

تیر

۱۰

۴,۰۰۰تومان

دانلود پروژه تاثیر مدیرت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه:85 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... استفاده موثر و اثر بخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است.مدیریت زبمان شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده بهتر از زمان است و تحقیق به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان از 1000 نفر جامعه آماری 70 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند...

تیر

۰۹

۴,۰۰۰تومان

دانلود پروژه تعیین میزان سلامت روان در بین پرستاران شاغل در بیمارستانهای تهران‎

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 94 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... بیماری های روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند . خوشبختانه نهضت بهداشت روانی در نیم قرن اخیر افکار غلط و خرافات را در مورد بیماری های روانی کنار گذاشته و نشان داده اگر بیماری روانی را مانند سایر بیماریها زود تشخیص داده و درم...

تیر

۱۰

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان‎

قالب فایل: ورد تعداد صفحه:58 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد .... در تاثیر و ضرورت اخلاق می توان با گفته ‌ای از افلاطون بحث را باز کرد. افلاطون معتقد است که خوب دانستن به خاطر خوب انجام دادن کارهاست، زیرا انجام دادن خوب کارها مفیدتر از انجام دادن بد آنهاست. دیگر آنکه اگر کسی رفتاری غیراخلاقی دارد، عمدتا ناشی از ناآگاهی اوست.(افلاطون،1380) باور همگانی آن است که اگر اصول قدرتمند اخل...

تیر

۰۸

۳,۰۰۰تومان

دانلود تحقیق اثربخشی داستان گویی درفرآیند یادگیری

قالب فایل: ورد تعداد صفحه: 11 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... هدف از پژوهش حاضر،بررسی بهره گیری ازداستان گویی مباحث درسی توسط دبیرمربوطه دردستور کارقرارگرفته است.رویکرد این پژوهش کیفی و ملهم از نظریه تفسیری است. جمع آوری داده ها از طریق مشاهده تاملی ، عاطفی-روانی و آموزشی کلاس هفتم انجام شده است.یافته های این پژوهش ، تاثیر مثبتی که تخیل در یادگیری دانش آموزان و جو...

تیر

۰۹

۱,۰۰۰تومان