تاریخ

Showing 1–15 of 20 results

احياي ارزش‌هاي بافت‌هاي تاريخي

لزوم احياي ارزش‌هاي بافت‌هاي تاريخي از ديرباز مورد توجه بوده و كشورهاي پيشرفته جهان با اجراي برنامه ها و دستورالعمل‌هاي خاص، به رونق بافت‌ها و نواحي باارزش قديمي خود همت گماشته و هويت فرهنگي گذشته خود را دوباره زنده كرده‌اند.امر احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي از اجزاي پيكره فرهنگي جامعه به شمار مي آيد و تحقق آن به فعاليتهاي فرهنگي مداوم نياز دارد، زيرا ميراث تاريخي تبلور فرهنگ گذشته و صيان...

خرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان از ابتدا تا سال 656 ه‍.ق.

در آغاز حکومت عباسیان به دلیل آنکه دست‌اندرکاران حکومت اسلامی، بعد از دودمان نژادپرست بنی‌امیه روی کار آمدند و ملل مختلف با زبانها و فرهنگهای متفاوت وارد حوزه اسلامی شدند، مسائل اجتماعی و از آن جمله اطعمه و اشربه تحولی عظیم پیدا کرد.موضوع تحقیق اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در دوره عباسیان از ابتدا تا سال 656(ه.ق) است و روش کار به صورت کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع موجود و استفاده از نظرات...

خرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

حكومت حمادي ها بر مغرب از سال 405 تا 547 و 135 م. نزديك به يك قرن و نيم دوام داشت طي اين مدت آنان توانستند به بسط و گسترش مسائل سياسي و نظامي بپردازند حاكمان اين دولت نه نفر بودند اولين آنها حماد بن بلكين الذيري و آخرينشان يحيي بن عزيز بود كه عبدالمؤمن بن علي اولين خليفه موحدين در سال 547 هـ. او را سرنگون ساخت . دولت حمادي اولين دولت بربري مستقلي بودند كه توسط مغربي‌هاي اصيل برالجزاير حاكم شدند ق...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

بررسي افكار و احوالات امين الدوله

تحقيق‌در تاريخ معاصر ايران و شناخت شخصيتهاي صحنه هاي مختلف و بازيگران ميدان هاي گوناگون در ارتباط تنگاتنگي با جامعه كنوني ايران است. شايد بتوان گفت اين دوره تاريخ ايران به علت ورود ايران و ايرانيان در سياست جهاني از ويژگيهاي‌خاصي برخورداراست،به ويژه آنكه بررسي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي.... ايرانيان كه در اين مقطع تاريخي دچار دگرگوني‌هايي فراوان مي‌شود و با اقدام‌هاي شخصيتهاي مهم چون –...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

بررسی بیوگرافی خاندان ابی وقاص و نقش آنها در تاریخ اسلام

يكي‌ از دوران‌هاي‌ حساس‌ تاريخ‌ جهان‌، عصر بعثت‌ و نبوت‌ آخرين‌ پيامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله (ص) است. مردي كه‌ توانست‌ انسان‌ هايي‌ را پرورش‌ داده‌، بر روند تاريخ‌ تأثير گذارد و مسير آن‌ راتغيير دهد. در راستا بررسي‌ زندگاني‌ برخي‌ از اين‌ كارگزاران‌ و همراهان خواندني‌ و قابل‌ بررسي‌است‌ كه‌‌ از ميان آن‌ها سعد ابي‌ وقّاص‌، فرزندش‌ عمربن سعد و پسر برادرش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ابي‌ وقّاص‌ هستند كه ...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد

اوضاع و احوال سرزمين ايران در محدوده زماني حدود پنج قرني پس از فروپاشي سلوكيان تا برآمدن ساسانيان آنچانكه بايد و شايد دانسته شده است در اين دوره طغيان و خيزش ناگهاني قوم ايراني "پرثوه" بر عليه سلوكيان زمينه ساز پديد آمدن حكومتي شد كه به تدريج از يك قدرت محلي به حكومتي جهاني تبديل شد. حكومتي كه در دوران اوج و عظمتش به راستي شايسته لقب «امپراتوري» است. امپراتوري اي كه گاه به مصداق خاستگاه قومي¬اش “پ...

خرداد

۲۴

۵,۰۰۰تومان

تاريخ تحليلي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300 هجري شمسي/ 1341-1339 هجري قمري)

بعد از صدور فرمان مشروطيت و دموكراتيك شدن سيستم اداره مملكت، مجلس به عنوان مهم‌ترين دستاورد جنبش مشروطيت، كانون توجه بسياري قرار گرفت. با شكل‌گيري مجلس، حكومت مطلقه حاكمان جاي خود را به حكومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراين مجلس مي‌بايست در اين راستا نقش بسزايي را ايفا نمايد. پژوهش حاضر به بررسي چهارمين دوره مجلس شوراي ملي (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان يكي از مهم‌ترين ادوار قانون...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

تاريخ ساسانيان

اعراب بعد از حمله به ايران و سقوط تيسفون خود را با سازماني منظم و تا حدي پيچيده يافتند كه تصرف در آن را نه در حد توانايي خويش و نه به مصلحت خود مي‌ديدند؛ از اين رو نه تنها در آن نظام تغييري ندارند بلكه ناچار شدند كه بعضي از روشهاي خود را تغيير دهند.شناخت نهادهاي ديواني ايران پيش از اسلام به ويژه در دوره‌ي ساساني براي بررسي و درك مناسبات دروني نظام اين عصر براي تاريخ نگار از اهميت زيادي برخوردار اس...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

ترور و ایجاد جو ترس و وحشت

ايجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت هاي بي دليل و نامرئي تهديد و ارعاب از طريق گوناگون ترور ناميده مي شود. و به طور كلي ترور ماركي است براي بسيج افكار عمومي عليه هر فرد ياگروه و نظام و مكتبي كه در برابر آمريكا و امپرياليسم غرب به كار مي رود.و ترور روشي نيست كه هميشه به تنهايي مورد استفاده ماركيست ها قرار مي گيرد بلكه به طور كشورهاي سرمايه داري و گروه هاي راست گرا از همان روش و وسايل اقدام به ترور و ...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

جايگاه ايران در رقابتهاي دول اروپايي عصر فتحعليشاه

يكي از مسائلي كه همواره ذهن نگارنده را به خود مشغول مي‌داشت اين بود كه سرزمين‌هايي كه زماني جزو قلمرو ايران محسوب مي‌شدند و نامهاي فارسي اجزاء جغرافيايي آنها در كتب و متون تاريخي و ادبي اين كشور مؤيد چنان تعلقي مي‌باشد، چگونه از اين كشور جدا شده و سرنوشتي سواي ـ ايران به مفهوم سياسي متداول امروزي‌اش ـ پيدا كردند. نامهايي چون رودكوراياكر كه يادگار و يادآور نام كورش پادشاه بزرگ هخامنشي است، نامهاي د...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و افسران را تربيت مي كنند. (اديبي سده، 1379:8) پولمولوژي، تركيبي از واژه هاي يوناني polemos به معناي «جنگ» و logos به معناي «بررسي و شناسايي» است و در شكل كلي مي توان ان را «علم جنگ» ...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

درباره میراث فرهنگی

ميراث فرهنگي هر كشور،يكي از اساسي ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت وخودباوري ملي است كه به واسطة آن مي‌توان تمدن، آداب وسنن،شيوه‌هاي تجاري و اقتصادي و نهايتاً روند تحول، سير تكوين و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمي،مذهبي و فلسفي و پس ازآن بدليل مزاياي اقتصادي در صنعت توريسم، حفاظت از اين آثار امري ضروري بوده ودر اين راستا وضع قوانين،برنامه ر...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه

ظهور اسلام منشاء تحولات بزرگی در تاریخ جهان گردید که بر همگان پوشیده نیست . تازیان در پرتو این آیین توانستند شاهنشاهی بزرگ ساسانی را از گردونه تاریخ خارج سازند و سرزمینهای بزرگی را از قلمرو روم شرقی تسخیر نمایند. اعراب به نام اسلام تمدن ایرانی را لگدمال تاراج خویش کردند، هر چند پس از مدتی بر ویرانه های آن به همت ایرانیان تمدن ایرانی- اسلامی دوباره پایه ریزی گردید. از آنجائیکه سرکوب شورشهای موسوم ب...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت

حضرت محمد (صلي الله عليه و آله)، از هر فاتح برتر است، زيرا فتوحات او در راه نشر مقدسترين مرامها كه توحيد و عقيده و ايمان باشد، بود. نه براي جهانگيري و به دست آوردن جاه و مقام يا طلب مال دنيا. زيرا از سراسر تاريخ زندگانيش هويداست كه جز حق و حقيقت طالب چيزي نبود، در دوره فتح و غلبه فروتن تر و زاهدتر و قانع تر از هر دوره از ادوار زندگي خود بود، چيزي از مال دنيا نداشت و به چيزي از مال دنيا راغب نبود. ...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

سكولاريسم و کشف حجاب در ایران

مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوريعثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد ، برآن شد تا كشور تركيه را در مسيرنوسازي قرار دهد ؛ نوسازي كه مصطفي كمال خواستار آن بود ، در واقع غربي سازي بود ودر اين راستا مي بايست تمام سنتها از بين مي رفت . وی براي رسيدن به اين هدف، مبارزهگسترده با مذهب و نيروهايي مذهبي انجام داد و اسلام رسمي را بطور كامل از جامعه تركيه...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

فدک و مالکیت حضرت فاطمه

فدك سرزميني آباد در سراشيبي خيبر در شمال مدينه واقع شده و نيز باغها و نخلستانهاي فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن يهودي بودند. بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدك بوسيلة جبرئيل، توسط شخص پيامبر و علي (ع) ابلاغ شد، كه آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونريزي اين سرزمين را فتح نمودند. طبق آيه صريح قرآن سرزمينهايي كه بدون لشكركشي فتح شود ملك خاص پيامبر اكرم (ص) است و هر تصميمي كه بخواه...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان