پاورپوینت تاثیر کودک آزاری در بزهکاری کودکان

کودکانی که به‌طور دایم در معرض خشونت و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه یا بزهکارانه در آنها نسبت به کسانی که خشونت را تجربه نمی‌کنند یا کمتر در معرض آن هستند، بیشتر است.

Product Description

مشخصات فایل:پاورپوینت

اسلاید:17

کودکانی که به‌طور دایم در معرض خشونت و کودک‌آزاری قرار می‌گیرند، احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه یا بزهکارانه در آنها نسبت به کسانی که خشونت را تجربه نمی‌کنند یا کمتر در معرض آن هستند، بیشتر است.بعضی افراد غفلت، بی‌توجهی و آزار روانی را جزو کودک‌آزاری محسوب نمی‌کنند و کودک‌آزاری جنسی را تابویی می‌دانند که نباید درباره آن صحبتی کرد، لذا بیشترین آمارهامتعلق به کودک‌آزاری جسمی است