پاورپوئینت مسيريابي الگوريتمهاي مسيريابي پروتكل هاي مسيريابي

يكي از آنها بسته ها را به محض ورود پردازش كرده و از طريق جدول مسيريابي يك خط خروجي مناسب براي آنها انتخاب مينمايد اين پروسه همان forwarding است . پروسه ديگر ، موظف به پركردن و بهنگام سازي محتويات جدول مسيريابي است .اين همان جاييست كه الگوريتمهاي مسيريابي(Routing algorithm) به ميدان ميايند .

Product Description

مشخصات فایل

تعداد اسلاید :28

چارت ونمودار :دارد

برای برقراری ارتباط بین یک مبدائ و مقصد ،به مکانیزمی نیاز است تا اهداف اساسی هر

پروتکل مسیریابی محقق گردد .این اهداف عبارتند از :

1: بیشینه ساختن کارایی شبکه

2: کمینه کردن هزینه شبکه با توجه به ظرفیت آن

سیکل مسیریابی به شرح زیر میباشد :

تولید مسیر : مسیرها را مطابق با اطلاعات جمع آوری و توزیع شده از وضعیت شبکه تولید

میکند .

انتخاب مسیر : مسیرهای مناسب را بر اساس اطلاعات وضعیت شبکه انتخاب می کند.

ارسال داده به جلو : ترافیک کاربر را در امتداد مسیر انتخاب شده به جلو ارسال می کند.

نگهداری مسیر : که مسئول نگهداری مسیر انتخاب شده می باشد.