دانلود تحقیق حقوق اساسی

حقوق اساسی یکی از شاخه هاي مهم حقوق بوده که اختصاصاً به تحلیل و بررسی و انتظام
روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می پردازد. و براي شناخت حقوق اساسی باید به
مسائل و مفاهیم ذیل اشنایی پیدا کرد.

Product Description

قالب فایل:پیدی اف
تعداد صفحه:20
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
…..

حقوق اساسی شعبه ای از علم حقوق است که از ساختار دولت تشکیلات دولت و حقوق و تکالیف افراد در مقابل دولت مطبوع خویش پرداخته است. کلیه گروه بندی های بشری ام از (خانواده،قبیله،قوم،روستا،شهر،ملت،کشور،اجتماعات و سازمان ها) بر حسب گرایشهای طبیعی و نیاز های اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف و خواست های انسان که شامل بعضی از مواردی مانند: شغل، اقتصاد، امنیت، رفاه، فعالیتهای مذهبی، سیاسی،اجتماعی و … میباشد را یک جامعه سیاسی تشکیل میدهد که این جامعه زمانی واقعیت و مصداق خارجی پیدا میکند…