دانلود تحقیق جایگاه انگیزه در حقوق جزا

باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند(tangible) ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد.

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:31
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

يکي از مفاهيمي که در حقوق جزا مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، انگيزه است، البته انگيزه در علوم روان شناسي و جرم شناسي هم مورد مطالعه قرار گرفته است، و به عبارت است از ؛تمايل و شوق براي ارتکاب جرم در مجرم؛ به نحوي که مجرم براي رسيدن به آن تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد. در حقوق جزا اصل بر اين است که انگيزه در تحقق جرم و تعيين نوع ميزان مجازات هيج تاثيري ندارد و اين به جهت دلايلي چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردي است.

فهرست مطالبچ

مقدمه 4 ت

عریف انگیزه5

انگیزه در جرایم عمدی5

انگیزه و تاثیر آن در مسئولیت کیفری6

انگیزه وعنصر معنوی6

رابطه انگیزه با جرایم مطلق و جرایم مقید6

انگیزه امری نسبی است8

انگیزه و سوء نیت یا قصدمجرمانه9

تفاوت های انگیزه و سوء نیت11

شباهت های انگیزه و سوء نیت14

انگیزه درجرایم مختلف15

انگیزه وقانونگذار ایران16

انگیزه ونظرات حقوقدانان ایرانی18

انگیزه وشرکت درجرم19

انگیزه ومعاونت در جرم19

موارد استثنا شده از اصل عدم تاثیر انگیزه26

نتیجه

منابع 28