دانلود تحقیق بودجه و پروژه های عمرانی

واژه بوژت (Beget) يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرم اطلاق مي‌شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. بدين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمدهاي دولت انگليس بوده و وزير دارائي انگليس آن را با خود به پارلمان مي آورده و صورتهاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است در انگليس Budget ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف, تبديل به محتويات آن شد.

Product Description

بودجه به عنوان یکی از مهمترین ابزار برنامه هاي اجرایی است که اهداف کمی و کیفی ، سیاست ها و خط مشی هاي اساسی برنامه را پی گرفته و شرایط اجراي آن را تعیین و محقق می سازد. همچنین بودجه آیینه تمام نماي برنامه ها و فعالیت هاي دولت است و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید(کیومرثی،1387،ص1)تاکنون چهار تعریف قانونی در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه مطرح شده که جدیدترین آنها مربوط به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 مجلس شوراي اسلامی است. در ماده یک این قانون ، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است

 

قالب فایل: ورد

تعداد صفحه: 36

مقطع: کارشناسی

ویرایش: مقاله

منابع : دارد

…..

 

 

 

فهرست

مقدمه. 3

کلیاتی در خصوص بودجه. 5

تاریخچه بودجه ریزی در ایران. 9

نحوه بودجه نویسی.. 13

پروژه های عمرانی.. 14

مراحل انجام پروژه عمرانی.. 16

بررسی مشکلات طرح های عمرانی دولت.. 18

عوامل ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی در خارج از کشور. 26

عوامل تاخیر در پروژه های عمرانی در ایران. 27

آشنایی با روش های نوین اجرای طرح های عمرانی.. 30

انتقادات به بودجه های عمرانی.. 37

پیشنهادات.. 39

منابع و ماخذ 40