دانلود تحقیق بلبرینگ ، انواع و طرز ساخت‎ آن

بيشتر پيشرفتهائي كه در زمينة صنايع و مهندسي صنايع در جهان صورت گرفته و يا مي گيرد كه جزو لاينفك قرن حاضر مي باشند بدون وجود برينگ ها كه تا حد زيادي بر نيروي اصطكاك موجود در تمامي ماشين آلات و صنايع ماشين سازي و الكتريكي و خانگي و در صنايع خودروسازي غلبه مي كند ، امكان پذير نبوده و با پيشرفت روز افزون در صنايع ماشين سازي و خودروسازي روز بروز بر اهميت وجود برينگ ها افزوده مي شود .

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:35
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
…..

اختراع برينگ يا آنچه كه بنام بلبرينگ در صنعت شناخته شده است به هزاران سال قبل بر ميگردد . در آن زمان بشر دريافت كه حركت چرخشي به مراتب ساده تر از حركت لغزشي صورت مي پذيرد لذا اگر در وسائلي نظير چرخ ارابه ها و گاري ها يا سنگهاي آسياب قديمي از سنگ يا چوب بصورت گويچه ها ( ساچمه ) در آورده و ما بين قطعاتي كه نسبت به هم حركت دارند ، قرار دهد ، بمراتب انرژي كمتري مصرف شده و بر نيروي اصطكاك موجود مابين قطعات مزبور غلبه خواهد كرد .

فهرست

تاريخچه : 4

شركت بلبرينگ ايران. 6

توليد قفسه و درپوش.. 9

توليد ساچمه و رولر : 11

روش اول : 13

توليد رينگ : 17

عمليات حرارتي : 18

سنگ زني رولر : 20

فرآيند توليد قفسه ( كيج) و درپوش.. 23

فرآيند توليد رينگ… 24

فرآيند توليد ساچمه و رولر. 27

مرحله توليد در پوش (shield) بلبرينگ : 34

مونتاژ: 35