دانلود پروژه بررسی مواد سرامیکی از دیدگاه مهندسی شیمی

مواد سرامیکی خود و مواد اولیه برای ساخت مواد سرامیکی   جامد هستند باید خواصی از جامدات را بدانیم و هچنین ما برای ساخت مواد سرامیکی امکان دارد به خرد کردن یا آسیاب کردن یا الک کردن یا مخلوط کردن و… نیاز داشته باشیم   که میتوانیم هر یک از اینها را یک عملیات واحد در نظر بگیریم

Product Description

قالب فایل:پی دی اف
تعداد صفحه:51
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

ما به تعریف مواد سرامیکی و علم سرامیک میپردازیم بعد به طرز ساخت مواد سرامیکی میپردازیم برای ساخت هر ماده سرامیکی یک سری عملیات واحد هایی مثل خرد کردن وآسیاب کردن ، اختلاط جامدات و… وجود دارد که ما میتوانیم موازنه انرژی و جرم حول این عملیات واحد ها ببندیم برای همین ما یک ماده سرامیکی مثل سیمان را به عنوان مثال برای تمام مواد سرامیکی مورد بررسی قرار میدهیم به معرفی مختصری از عملیات واحد ها مربوط به ساخت کلینکر سیمان و بررسی آن ها از نظر مهندسی شیمی میپردازیم و بعد به مبحث کوره و بررسی آن از نظر مهندس شیمی میپردازیم و چون عملیات های ما مربوط به جامدات است به طور مختصری به مباحثی درباره جامدات نیز میپردازیم

فهرست

 

1-مقدمه صفحه 8

2-تعریف مواد سرامیکی صفحه 8

3-انواع مواد سرامیکی صفحه 8

3-1-سرامیک سنتی صفحه 8

3-2-سرامیک مدرن صفحه 8

4-علم سرامیک صفحه 9

    4-1-فیزیکی صفحه 9

4-2- صنعتی صفحه 10

5- خواص جامدات و عملیات های واحد مربوط صفحه 10

5-1-   جامد صفحه 11

5-1-1- ابعاد یک جسم جامد صفحه 11

5-1-2-ذره صفحه 12

5-1-2-1- کرویت صفحه 13

5-1-2-2- الک صفحه 14

5-1-2-2-1- مش صفحه 16

5-1-2-2-2- مجموع الکها صفحه 16

5-1-2-3- اندازه گیری قطر ذرات با کمک الک ها

تحلیل غربال صفحه 18

5-1-2-4- مقادیر متوسط برای برای تمام ذرات توده کل صفحه 22

5-1-2-4-1- سطح مخصوص مخلوط( یاتوده کل) صفحه 22

5-1-2-4-2- تعداد ذرات یک مخلوط صفحه 23

5-1-2-4-3- قطر متوسط حجم سطح صفحه 24

5-1-2-4-4- قطر متوسط میانگین حسابی صفحه 24

5-1-2-5- نکته بسیار مهم صفحه 25

5-2- عملیات واحد جامدات صفحه 25

5-2-1- سنگ شکن ها صفحه 26

5-2-1-1- سنگ شکن ثابت صفحه 26

5-2-1-1-1- فکی صفحه 26

5-2-1-1-2- سنگ شکن ضربه ای(چکشی یا کوبیت) صفحه 29

5-2-1-1-3- سنگ شکن مخروطی صفحه 30

5-2-1-1-4- سنگ شکن قلتکی یا استوانه ای صفحه 32

5-2-1-1-5- روش انتخاب سنگ شکن صفحه 32

5-2-1-2- سنگ شکن متحرک صفحه 33

5-2-2- آسیاب ها صفحه 33

5-2-2-1- آسیاب چکشی(ضربه ای) صفحه 33

5-2-2-2- آسیاب غلطکی صفحه 34

5-2-2-3- آسیاب گولوله ای صفحه 35