دانلود پروژه بررسی اقتصادی بازار نخ و پیله ابریشم ایران

در حال حاضر بخش کشاورزی و تولید پیله در برخی کشورها نظیر کره و ژاپن افت کرده و فرآیند تولید تخم نوغان و پیله تر تا حدودی به کشورهای دیگر انتقال یافته است. امروزه چین، هند، ازبکستان، برزیل، ویتنام، تایلند و چند کشور دیگر به عنوان تولید کنندگان عمده تخم نوغان و پیله مطرح می باشند در کشورهایی که نیروی کار فراوان و ارزان تری دارند، این صنعت از پتانسیل بهتری برخوردار است.همچنین کشورهای که دارای صنایع تبدیل ابریشم قوی تری هستند، از جایگاه بهتری در این صنعت برخوردارند. در برخی کشورها تغییر کاربری در صنعت پیله و ابریشم ایجاد شده و تولید و مصرف محصولات جانبی در این کشورها به سرعت در حال توسعه است.

Product Description

نوع فایل : ورد

تعداد صفحات : 19

فونت : Arial

 

 

فهرست

مقدمه. 3

نتایج تحقیق.. 6

فرایند تبدیل پیله به محصولات ابریشمی.. 10

بازار پیله. 11

وضعیت بازار نخ ابریشم. 13

مناطق توسعه و گسترش فعالیتهای نوغانداری.. 15

راهکارها و پیشنهادات.. 17

منابع و مآخذ: 19