دانلود پروژه بررسي علل فرار دختران

در تحقيقي كه در سال 1365 بوسيلة انجمن اولياء و مربيان در مورد علل انحرافات، اخلاقي و فرار دختران انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال مي‌باشد. دلايلي چون: اختلافات شديد خانوادگي، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادري، ناپدري و بدرفتاري والدين را براي فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهاني، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، يكصد ميليون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خيابانها زندگي مي‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهاي جسمي آسيب پذيرند.

Product Description

قالب فایل:ورد
تعداد صفحه:60
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسي به جرايد داشته و با درج آگهي در آن، ملتمسانه مردم را در يافتن فرزند خويش به استمداد طلبيده‌اند در صورتيكه بسياري از خانواده‌هاي بحران زده آشنايي چنداني با جرايد نداشته تا بنابر دلايلي! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهي در مطبوعات خودداري نموده‌اند. بعلاوه هيچ آمار دقيقي از تعداد فراريان از منزل در ايران وجود ندارد و مسئولين اداره آگاهي نيز از ارئه آمار به دلايل مختلف طفره رفته‌اند.

فهرست

مقدمه : 5

فصل اول :كليات تحقيق. 6

اهميت مسأله: 6

تعريف علمي واژه‌ها: 78

فصل دوم :فرار دختران از خانه 8

مقام زن در جهان‌بيني اسلامي: 8

فرار دختران از خانه: 10

تراكم جمعيت: 13

محل سكونت: 13

مناطق جرم‌‌ خيز: 14

مهاجرت: 15

ماهيت زندگي شهري: 15

دوستان و رفقا: 16

خانواده و انحراف: 18

خشونت والدين و اثرات آن: 19

فساد و آلودگي والدين: 20

فصل سوم:علل فرار 22

چه كساني از خانه فرار مي‌كنند؟ 22

شرايط عمومي افراد فراري: 23

از نظر خانوادگي: 24

از نظر اجتماعي: 24

اقسام فرار: 26

علل فرار: 28

وجود ناپدري يا نامادري: 31

فقر عاطفي. 32

شكست تحصيلي و نگراني از سرزنش يا تنبيه والدين: 34

سخت‌گيري و وجود شرايط تنبيه: 35

تمايل به ديدن نقاط ديدني: 37

ژنحوة ارائه خدمات در ايران به افرادي كه از خانه فرار مي‌كنند: 37

مركز باز‌پروري زنان و دختران آسيب‌ديده اجتماعي: 38

خانه سلامت: 39

اهداف: 40

شرايط پذيرش: 40

نحوة پذيرش: 41

كميتة امور آسيب‌ديدگان اجتماعي استان: 41

روشهاي ترخيص: 42

شرايط و مراحل زندگي مستقل: 43

شرايط ترخيص از طريق ازدواج: 44

شرايط ترخيص از طريق ادامة تحصيل: 45

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري. 46

توصيه و پيشنهادات يكي براي مسئولين: 46

چند توصيه به والدين: 48

نتايج پژوهشهايي كه در خصوص دختران انجام شده است.. 50

منابع: 59