دانلود پروژه بررسي جواز فروش و تبديل مال موقوفه در منابع فقهي و قانون مدني ايران

در این مقاله به قوانین و مقررات مختلفی که در مقاطع زمانی مختلف به تصویب رسیده اشاره کردیده است موجبات بیع وقف در قانون مدنی پیش بینی گردیده که در موارد خاص فروش وقف اجاره شده است اما اقداماتی که در جهت تجدید مالکیت در اجرای قانون اصلاحات ارضی ب عمل آمد

Product Description

قالب فایل:پی دی اف
تعداد صفحه:50
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

وقف بهترین و موثرترین وسیله تکامل اجتماعی است و به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد ، از امتیازات شریعت اسلامی آن است که مسلمان را بر تکامل اجتماعی ترغیب مینماید آنان را بر صدقه دادن در راه های خیر واعانه مساکین تشویق میکند و علاوه بر معمول بودن در میان ملل مختلف در زمان های قدیم در دین اسلام نیز به جهت تاکید قران و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است برای همین مورذد بحث فقها قرار گرفته است.