دانلود تحقیق ازدواج بابیگانگان

واژه بیگانه معمولا در حال حاظر به افرادی اطلاق میشود که تههد تابعیت کشوری خاص را نپذیرفته اند اعم از این که تابعیت کشوری دیگری را پذیرفته باشند یا خیر بنابراین بیگانگان در ایران همه کسانی هستند

Product Description

قالب فایل: پی دی اف
تعداد صفحه:80
مقطع: کارشناسی
ویرایش: مقاله
منابع : دارد
…..

یکی از مشترکات ادیان الهی وبلکه مرامهای الهی وغیر الهی مسأله ازدواج با بیگانگان است که هرچه به گذشته بازگردیم وپیشتر برویم ملاحظه می کنیم که اقوام وملل مختلف ازدواج با بیگانگان را تحریم کرده است وسخت ازآن اجتناب داشته اند گو اینکه گذشت زمان وضرورت وروابط بین المللی واحساس تفرقه اقوام وملل را ملایمتر نموده وآن را در جهت وحدت ویگانگی قرار داده است ولی تردیدی نیست که اسلام با همه این مرامها تفاوت زیادی دارد ودر همه مقررات داخلی وبین المللی تحولات چشمگیر پدید آورده وازجمله در مسأله ازدواج با بیگانگان تسامح وتساهل زیادی ایجاد کرده است .