گیاهان آبزی

Showing all 3 results

توليدانرژي از توده حياتي

: تمام مواد آلي از سوخت هاي چوبي نا گياهان آبزي را شامل مي گردد راه هاي بسياري براي توليد انرژي به حالت هاي مناسب تر ومفيد تر همچون انرژي گرمايي الكتريكي وجود دارد. بديهي است كه زغال سنگ، نفت وگاز طبيعي كه 3 منبع عمده انرژي هاي معمولي را تشكيل مي دهند، طي ميليون ها سال به وجود مي آيند. ما در سوي ديگر مواد آلي اصلي در تمام گياهان (خاكي و آبي /دريايي) كه تشكيل دهنده حالات مهم Bio-mass هستند به طور ط...

خرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 3000...

تیر

۲۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی

نمونه سوالات درس گیاهان آبزی رشته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست سال 94-90 دانلود تمام سوالاتبصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۴

۳,۰۰۰تومان