پرخاشگری

Showing all 4 results

بازي و بازي درماني

بازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 روانشناس معروف در سال 1937 می گوید: هرگز نباید به بازیها به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد. لندرث2 در سال 1995 اظهار می دارد که بازی برای کودک مساوی با صحبت کردن برای یک بزرگسال است، بازی و اسباب بازی کلمات کودکان هستند. ابتدا مکاتب مختلف روشهای یکسانی را در درمان کودکان و بزرگسالان در پیش می گرفتند، اما به تدریج دریافتند که نه تنها نمی توان ر...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد

افسردگی یک سندرم و شامل مجموعه علایمی است که یک علت خاص را نمی توان برای آن پیدا کرد علایم این بیماری عبارتند از: افسرده بودن خلق و خوی در بیشتر روزها، کاهش آشکار علاقه و میل به هر نوع فعالیتی در زندگی، کاهش وزن، بی خوابی، خستگی و کاهش انرژی، احساس بی ارزشی و گناهکار بودن و کاهش تمرکز و تصمیم گیری و اندیشیدن به مرگ و خودکشی بدون داشتن طرحی برای آن.این بیماری شایعترین بیماری روانی بعد از اضطراب می ...

خرداد

۲۷

۵,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی جامعه شناختی رفتار های وندالیستی و پرخاشگری در ورزش فوتبال تحقیق موردی تیم گهر زاگرس دورود

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 16 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی ذاتا نه خوب و نه بد است ورزش از یک سو برای مردم فرصت هایی برای رقابت لذت بخش و مهیج و مبارزه فیزیکی کنترل شده فراهم میکند و از طرف دیگر منجی برای پرخاشگری ناشی از ناکامی است هدف از انجام این تحقیق شناخت عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی و پرخاشگری تماشاگران فوتبال با ه...

تیر

۱۰

۲,۰۰۰تومان

دانلود پروژه بررسی ویژگی هاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی

قالب فایل: پی دی اف تعداد صفحه: 61 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهاي شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است . تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه بود که به علت اندك بودن جامعه آماري هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدی...

تیر

۱۰

۴,۰۰۰تومان