ورشکستگی

Showing all 3 results

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

يكي از اساسي ترين اهدافي كه هر جامعه براي دستيابي به آنها تلاش مي كند، تأمين عدالت و دادگستري است. در اين راستا جوامع سعي بر تدوين و تربيت قضاتي مجرب اند كه آنها را در نيل به هدف مذكور ياري دهد، كشور ما نيز همچون ساير كشورها در اين راستا گام هاي متعددي را برداشته است. يكي از مهم ترين آثار وضع قوانين، جنبه پيشگيرانه آنهاست؛ كه بسياري از آراي صادره از سوي محاكم در پي تدوين اين قوانين، تأثير بسزايي ...

خرداد

۲۴

۵,۰۰۰تومان

فرآيند تدوين،نوآوري‌ها و چارچوب كلي لايحه اصلاح قانون تجارت

از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي آن به شمار مي‌آيند . در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه...

خرداد

۲۵

۲,۵۰۰تومان

ورشکستگى يامرگ اقتصادى

ورشکستگى مرحله اى است که به حيات اقتصادى وتجارى تاجرياشرکت ورشکسته خاتمه مى دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى شود. چراکه پايان عمرتاجر وياشرکت ورشکسته استوي کى ازمواردانحلال آن مى باشد امادرحقوق تجارت کشورماقوانين متن اسب وصريح وروشنى دراين زمينه وجود ندارد  و در موار دمتعددى با ابهامواشکال ومسائل متناقضى رو بهرومى باشيم وعلت آن روشن مى باشد زيرا قانون تجارت که درسال ۱۳۱۱شمسى تصويب شده ...

تیر

۰۸

۰تومان