نقاشی

Showing all 6 results

اکپرسیونیسم انتزاعی

اكسپرسيونيسم انتزاعي يا Action Painting كه با نام جكسون پولاك ( Pollock )گره خورده است در ايالات متحده در برابر مكاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپايي، توانست چشمهاي بسياري را به خود معطوف كند. اين جنبش فراگير كه بزودي دامنه خود را تا ديگر كشورهاي جهان نيز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسياري از پديده هاي هنري قرن بيستم مباني تئوريك و نظري خود را نيز متولد كرد. هارولد روزنبرگ كه از نظريه پردازان برجسته در ...

خرداد

۱۸

۵,۰۰۰تومان

امپرسيونيسم

پيش از آغاز اين تعال لازم است از زمينه هنر و هنرمند مطالبي را به عنوان مقدمه و شروع پژوهش عنوان نمائيم . نخست به مبحث هنر و هنرمند مي‌پردازيم، مشخص گردد که هنر چيست و هنرمند کيست : هنر و هنرمند در سالهاي اخير ، از هنر بسيار سخن بر ميان آمده است ليکن به جرأت مي توان گفت تاکنون نوشته اي که هنر را به مردم کتاب خوان کشور، بشناساند و تعريف جامع و دقيقي از آن به دست دهد ، به زبان فارسي در نيامده است ....

خرداد

۱۸

۵,۰۰۰تومان

پايان نامه تصويرسازي بخشي از داستان سودابه و سياوش شاهنامه فردوسي

روح انسان آشوبگر است و ساختار شكن، و با بي‌پروايي هستيِ پيرامونِ خود را دگرگون مي سازد. در پيِ مفاهيم تازه، انديشه‌ها و مكاتبِ گذشته را در هم مي ريزد. جوياي تغيير و نيل به تعالي است. شيفته زيبايي و قدرت به هُنر روي مي آورد تا زيبايي بيافريند. با التيامِ دردهايش قدرت بگيرد و خود را در آينه‌ي آن بنگرد. حال آن كه باتلاقِ روزمرگي و تكرار دهان مي‌گشايد و انسان را از اميد، آرزو و تلاطم تهي مي كند. تقاض...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

تاریخ هنر جهان

مقصود ما از هنر ابتدايي جلوه هاي آفرينش هنري توسط انسانهايي است که هنوز نتوانسته اند پاي در جاده تمدن بگذارند و از اين رو فرهنگ آنها ساده و ابتدايي است . هنر ابتدايي از يک طرف شامل هنر غارنشينان زمانهاي بسيار دور مي شود و از سوي ديگرهنر انسانهايي را در برمي گيرد که در زمانهاي اخير و حتي امروز در نقاط دور افتاده کره زمين زندگي بدوي خود را مي گذرانند . در حدود 50 هزار سال قبل يعني دوران ديرينه سنگي ...

خرداد

۱۸

۵,۰۰۰تومان

جنسیت و زیبایی شناسی

در اين رساله ترجمه فصولي از كتاب «جنسيت و زيبايي شناسي» به تاليف «كارولين كورس ماير» ارائه شده است. كارولين كورس ماير، استاد فلسفه دردانشگاه بوفالو ، دانشگاه ايالتي نيويورك و نيز مولف كتاب «معنا بخشيدن» به ذوق : طعام و فلسفه » (1999) و ويراستار كتب متعدد ديگري در حوزه‌هاي زيبايي شناسي و فمينيسم مي‌باشد. سبك نگارش كورس ماير دراين كتاب، روان و قابل فهم است و مطالعه آن براي دانشجويان فلسفه، علاقه‌من...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

نقاشي و شمايلنگاري

وقتي كه كتابهاي تاريخ هنر و نقاشان بزرگ غربي را ورق مي زنيم ، با تصاوير بي شماري از هنرمندان بزرگ روبرو مي شويم ؛ تصاويري زيبا ، متنوع و با تركيبهاي گوناگون و سبكهاي متفاوت ؛ برخي از اين نقاشيها که تحت عنوان شمايلنگاري معرفي شده اند ، زندگي حضرت مريم و فرزندش مسيح را تشكيل ميدهد كه در دروه هاي مختلف به تصوير درآمده اند . اين شمايلها عليرغم سادگي فرم و تكنيك ، با زيبائيهاي چشم گير ، انسان را ساعتها...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان