نفت

Showing all 6 results

برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

ايران داراي يکي از بزرگ ترين ذخاير « نفت در جا »1 در دنياست که حجم اوليه آن بيش از 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي¬شود. از اين مقدار حدود 400 ميليارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقيه آن در مخازن « تک تخلخلي »3 قراردارند. از اين مجموعه بيش از 91 ميليارد بشکه نفت خام يعني بيش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه بايد توجه داشت که متوسط بازيافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودي کمتر از مخازن تک تخلخل...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

توليدانرژي از توده حياتي

: تمام مواد آلي از سوخت هاي چوبي نا گياهان آبزي را شامل مي گردد راه هاي بسياري براي توليد انرژي به حالت هاي مناسب تر ومفيد تر همچون انرژي گرمايي الكتريكي وجود دارد. بديهي است كه زغال سنگ، نفت وگاز طبيعي كه 3 منبع عمده انرژي هاي معمولي را تشكيل مي دهند، طي ميليون ها سال به وجود مي آيند. ما در سوي ديگر مواد آلي اصلي در تمام گياهان (خاكي و آبي /دريايي) كه تشكيل دهنده حالات مهم Bio-mass هستند به طور ط...

خرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

مقطع كارشناسي زمين شناسي

بشر از گذشته هاي دور به اين واقعيت پي برده كه استفاده بهينه از زمين مي تواند در برقراري تعادل و سياست خودكفايي، انسانها و كشورها ،نقش بسيار سازنده اي داشته باشد. استقلال سياسي ،‌اقتصادي و حتي فرهنگي كشورها در گرو استفاده صحيح از زمين است در نتيجه مطالعات زمين شناسي يكي از بنيادي‌ترين برنامه هاي دولتهاست كه پايه گذار علومي به نام علوم زمين شده كه در حال حاضر در بسياري از مسائل رومزه تا مسائل پيچيده...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

نفت وگاز واستخراج آن واستفاده در موتورهای درون سوز

ايران كشور ما داراي منابع سرشار نفت و گاز مي‌باشد  و چنانكه بر همه روشن است مقادير عظيم  گازهاي طبيعي حاصل از استخراج  نفت  تا همين چند سال بيش بدون  هيچگونه استفاده  سوزانده شده و از بين ميرفت.  بنابراين با وجود گاز طبيعي  فراوان  در ايران  و در نتيجه  در دسترس بودن و ارزاني آن و سوختن تميز با ارزش حرارتي  قابل ملاحظه آن همه اينها و خيلي خواص ديگر ميتواند انسان را بر آن دارد كه از گاز نيز مثل ساي...

خرداد

۲۲

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تاریخ نفت درایران و خاور میانه

نمونه سوالات درس تاریخ نفت درایران و خاور میانه  رشته تاریخ سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۹

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس تاریخ نفت درایران و خاور میانه

نمونه سوالات درس تاریخ نفت درایران و خاور میانه رشته تاریخ سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 5000...

شهریور

۰۹

۵,۰۰۰تومان