مسیریابی درونی وبیرونی

Showing all 1 results

پاورپوئینت مسيريابي الگوريتمهاي مسيريابي پروتكل هاي مسيريابي

مشخصات فایل تعداد اسلاید :28 چارت ونمودار :دارد برای برقراری ارتباط بین یک مبدائ و مقصد ،به مکانیزمی نیاز است تا اهداف اساسی هر پروتکل مسیریابی محقق گردد .این اهداف عبارتند از : 1: بیشینه ساختن کارایی شبکه 2: کمینه کردن هزینه شبکه با توجه به ظرفیت آن سیکل مسیریابی به شرح زیر میباشد : تولید مسیر : مسیرها را مطابق با اطلاعات جمع آوری و توزیع شده از وضعیت شبکه تولید میکند ....

مرداد

۳۰

۳,۰۰۰تومان