زمین شناسی

Showing all 14 results

بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی

مورفولوژی کنونی خراسان شمالی حاصل فرایندهای فرسایش است که پس از تاثیر آخرین فازهای کوهزایی آلپین Passaderion movement بوقوع پیوسته است. رسوبگذاری در دورانهای مزوزوئیک و سنوزوئیک تقریباً بطور پیوسته در این حوضه ادامه داشته و پانزده سازند در آن قابل تشخیص است که همه آنها در شرق حوضه برونزد دارند ولی بطرف غرب و شمالغرب به دلیل عوامل زمین شناسی ساختمانی، حرکات حوضه در زمان رسوبگذاری و ضخامت زیاد سازند...

خرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند

حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد از پيوستن چندين رودخانه ديگر به آن با نام رود شور بيرجند سيلاب آنها به كوير لوت مي‌ريزد.رودخانه بيرجند خشكرودي فصلي است و دبي آن در محل خروج از دشت حدود 300 ليتر در ثانيه گزارش شده است و با توجه به آمار هواشناسي (2003-1956) متوس...

خرداد

۲۰

۵,۰۰۰تومان

سد ارواک

يه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در شمال شرق ايران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کيلومتري شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کيلومتري ارواک ، در طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي بر روي رودخانه ارواک واقع مي گردد . اين سد يک سد خاکي با هسته رسي به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 ميليون متر مکعب مي باشد . هدف از ساخت اين سد ، تأمين آب شرب شهر مشهد و کشاورزي ارا...

خرداد

۱۵

۵,۰۰۰تومان

شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روست...

خرداد

۲۲

۵,۰۰۰تومان

كاني شناسي وکانسارها

كانسارهاي كروميت در جهان به دو صورت كروميت هاي تيپ لايه اي كه غالباً در كمپلكس هاي بزرگ لايه اي باسن پروتوزوئيك در دنيا يافت مي شود. (مانند كمپلكس بوشولد در آفريقاي جنوبي) و ديگري ذخاير تيپ آلپيني كه در آن كانسار كروميت به صورت عدسي شكل است و در سنگهاي سرپانتيني شده بسياري از افيوليتي آلپي مشاهده مي شود، يافت مي شود. در ايران سنگهاي افيوليتي كمربند آلپي مشاهده مي شوند يافت مي گردد. در ايران سنگه...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

مقطع كارشناسي زمين شناسي

بشر از گذشته هاي دور به اين واقعيت پي برده كه استفاده بهينه از زمين مي تواند در برقراري تعادل و سياست خودكفايي، انسانها و كشورها ،نقش بسيار سازنده اي داشته باشد. استقلال سياسي ،‌اقتصادي و حتي فرهنگي كشورها در گرو استفاده صحيح از زمين است در نتيجه مطالعات زمين شناسي يكي از بنيادي‌ترين برنامه هاي دولتهاست كه پايه گذار علومي به نام علوم زمين شده كه در حال حاضر در بسياري از مسائل رومزه تا مسائل پيچيده...

خرداد

۱۷

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آب شناسی کاربردی

نمونه سوالات درس آب شناسی کاربردی رشته زمین شناسی کاربردی دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

تیر

۱۵

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی

نمونه سوالات درس آتشفشان شناسی رشته زمین شناسی کابردی از سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول اکتشافی معدنی

نمونه سوالات درس اصول اکتشافی معدنی رشته زمین شناسی کاربردی سال 94 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی

نمونه سوالات درس بلور شناسی هندسی رشته زمین شناسی کاربردی 93-90 دانلود رایگان از سایت ایکس پروژه...

تیر

۱۵

۰تومان

نمونه سوالات درس بلورشناسی

نمونه سوالات درس بلورشناسی رشته زمین شناسی کاربردی94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس ریاضی 2زمین شناسی

نمونه سوالات درس ریاضی 2 رشته زمین شناسی از سال 95-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

تیر

۱۵

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زمین شناسی

نمونه سوالات درس زمین شناسیرشته مهندسی آب و خاک سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

تیر

۲۱

۳,۰۰۰تومان

مرداد

۰۵

۳,۰۰۰تومان