دسته هاي ارتباطي

Showing all 1 results

دانلود پروژه بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

قالب فایل:ورد تعداد صفحه:27 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهم­ترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون­گذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي­دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين­المللي قوانين قلمداد نموده­...

تیر

۰۶

۵,۰۰۰تومان