جهانگردی

Showing all 10 results

مجموعه ورزشي تفريحي بانوان

با انکه از تاریخ باستان و بخصوص ورزش و تربیت بدنی در آن زمان کمتر اطلاعاتی در دست ا ست ولی شواهدی موجود است که نشاندهندۀ آن است که ایرانیان باستان به تربیت بدنی همراه با پرورش فکری و روحی توجه فراوانی داشته اند. ایرانیان که آریائیهای کوچ کرده و مهاجر به سرزمین ایران در حد فاصل دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب بودند وبرای بدست آوردن سرزمین خود و حفظ گسترش و کشور گشائیهای آینده احتیاج به پرورش...

خرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد

نمونه سوالات اقتصاد 1خرد رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اداب سفردراسلام

نمونه سوالات درس اداب سفردراسلام رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 4000...

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اشنایی با سازمانهای دولتی

نمونه سوالات درس اشنایی با سازمانهای دولتی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 4000...

مرداد

۱۶

۴,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اصول حساب داری1

نمونه سوالات درس اصول حساب داری1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان 2

نمونه سوالات درس اقتصاد کلان 2 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس روان شناسی عمومی

نمونه سوالات درس روان شناسی عمومی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 7000...

مرداد

۱۶

۷,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس زبان تخصصی 1

نمونه سوالات درس زبان تخصصی 1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 5000...

مرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس شناخت روحیات ملل

نمونه سوالات درس شناخت روحیات ملل رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس مدیریت بازرایابی وتبلیقات جهانگردی

نمونه سوالات درس مدیریت بازرایابی وتبلیقات جهانگردی رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلود تمام سوالات بصورت یکجافقط با پرداخت 3000...

مرداد

۱۶

۳,۰۰۰تومان