جنبش مشروطیت

Showing all 1 results

دانلود تحقیق تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

قالب فایل:ورد تعداد صفحه:38 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... پژوهش درحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود و علايم به جامانده از ...

تیر

۰۶

۵,۰۰۰تومان