جریان

Showing all 5 results

ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی

در اين پايان نامه، ساختارهاي مختلف ليزر نيمه هادي و خروجي آنها مورد بررسي قرار گرفته است و عوامل موثر بر اين خروجي ها همچون جريان آستانه و تلفات اپتيكي بيان شده است. در نهايت با استفاده از طيف هاي ديود ليزري طول كاواك ليزر محاسبه شده است.ساختار ديود ليزري از 5 لايه رونشستي توسط دستگاه LPE تهيه شده است كه ضخامت لاية مياني يا لاية فعال برابر 05/0 ميكرون مي باشد. چگالي ناخالصي توسط دستگاه SIMS مورد ب...

خرداد

۱۶

۵,۰۰۰تومان

پاورپوئینت ترانسهای جریان (CT)

ترانسهای اندازه گیری برای کاهش ولتاژ یا جریان به کار میروند.اگر بخواهیم ولتاژ فشار قوی یا جریان زیاد را به طور مستقیم برای اندازه گیری یا حفاظت به اتاق فرمان پست یا نیروگاه ببریم کار خطرناک و غیر عملی را انجام داده یم .لذا توسط ترانسهای اندازه گیری مقدار آنها به حدی کاهش داده میشود تا بتوان مستقیما آن را به دستگاه اندازه گیری یا رله حفاظتی متصل نمود.بنابراین هدف از به کار بردن این ترانسها را میتوا...

مرداد

۲۸

۲,۰۰۰تومان

پاورپوئینت حفاظت جریان زیاد بار

مشخصات فایل تعداد اسلاید :8 (الف)لزوم استفاده از عناصر قطع سريع در مواقعي كه جريان راه اندازي به جريان خطا نزديك باشدتكارگيري رله هاي تفاضلي ضروري است بكار بردن عناصر قطع سريع داراي مزاياي زير است -1 محدود كردن و يا حذف خسارت ناشي از خطا 2 -محدود كردن مدت زماني كه در اثر بروز خطا در ولتاژ تغذيه افت ولتاژ ظاهر مي شود -3 محدود كردن خطرات جانبي ناشي از بروز خطا در موتور مانند آتش سوزي انف...

شهریور

۰۲

۱,۰۰۰تومان

پاورپوینت سیستم حرارتی گرمایش از کف

گرمایش با هوای گرم گرمایش با جریان الکتریسیته گرمایش با آب گرم به دلیل اینکه هوا نمی‌تواند گرمای زیادی را در خود نگاه دارد، روش هوای گرم در موارد مسکونی چندان به صرفه نیست و روش الکتریکی نیز فقط زمانی مقرون به صرفه است که قیمت انرژی الکتریکی کم باشد. درمقایسه با دو روش ذکر شده، سیستم گرمایش با آب گرم (هیدرولیک) مقرون به صرفه‌تر و خوشایندتر می‌باشد...

شهریور

۰۱

۱۴تومان

شهریور

۲۸

۲,۰۰۰تومان