تعهدات اصلي وكي

Showing all 1 results

دانلود تحقیق تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل

قالب فایل:ورد تعداد صفحه:24 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... با انعقاد عقد وكالت، وكيل و موكل در برابر يكديگر حق و تكليف يافته، داراي روابط حقوقي، وظايف و مسؤوليت هاي متقابلي مي شوند. بديهي است تحديد حدود قانوني اين مسؤوليت ها، در پيشگيري از منازعات احتمالي طرفين عقد وكالت و درنتيجه كاهش حجم پرونده هاي محاكم قضايي مؤثر است. تعهدات وكيل در برابر موكل يا بطور مستقيم ناشي از عق...

تیر

۰۶

۵,۰۰۰تومان