تحقیق درعملیات1

Showing all 2 results

نمونه سوال تحقیق درعملیات1

نمونه سوال تحقیق درعملیات1رشته علوم اننسانی 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 5000...

مرداد

۱۴

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی -تحقیق درعملیات1

نمونه سوالات درس پژوهش عملیاتی -تحقیق درعملیات1 رشته علوم انسانی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقطبا پرداخت 2000...

مرداد

۱۴

۲,۰۰۰تومان