بهینه سازی

Showing all 2 results

پاورپوئینت اتوماتای یادگیر

مشخصات فایل تعداد اسلاید:60 فرایندی که طی آن موجودات زنده مطالب مختلف را یاد می گیرند موضوع مورد علاقه بسیاری از دانشمندان بوده است. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است در دو شاخه کلی متمرکز است:1-درک فرایندی که موجودات زنده در طی آن اقدام به یادگیری می کنند. 2- بدست آوردن روش هایی که با استفاده از آنها بتوان این قابلیت را به ماشین منتقل نمود....

شهریور

۰۱

۳,۰۰۰تومان

پروژه رباتیک

مسئله طراحی مسیر ربات متحرک را می توان بصورت ذیل بیان کرد: داده های مسئله (محل شروع،محل هدف، نقشه اي دو بعدی مسیرهاكه شامل موانع ساكن می باشد).هدف بدست آوردن یک مسير بدون تصادم بین دو نقطه خاص در ایفای معیار بهینه سازی با در نظر گرفتن محدودیت ها (به احتمال زیاد:کوتاهترین مسیر)می باشد. مسئله طراحی مسیر از نظر محاسباتی بسیار پر هزینه است. با اینکه حجم زیادی از تحقیقات برای حل بیشتر این مسائل انجام...

خرداد

۱۵

۵,۰۰۰تومان