اجاره

Showing all 4 results

اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي

با نگاهي به تاريخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهيم يافت كه انسان با توجه به تشكيل وفراهم آوري امكانات زندگي كه در اين شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهايي وكسري مي‌كرده، چرا كه انسان ها با اجتماعات و تشكلها ست كه زندگي مي‌كنند، هر چند اين انسان تنها اوليه خود ز ندگي را به راحتي يا سختي مي‌گذرانده، ولي مي بينم امروزه زندگي فردي و دور از اجتماع بسيار سخت و طاقت فرساست. چرا كه انسان‌ها به ...

خرداد

۲۳

۵,۰۰۰تومان

دانلود تحقیق سرقفلی در حقوق ایران

قالب فایل:پی دی اف تعداد صفحه:54 مقطع: کارشناسی ویرایش: مقاله منابع : دارد ..... مالکیت اصلی از آن خداست وخلقت انسان در روی زمین به منزله ایفای وظایف خلیفه الهی می باشد وبا تعویض اختیارات شرعی ومحدود در حیطه دین مقدس اسلام این موجود ضعیف وناسپاس از مواهب الهی برخوردار بوده است .پذیرش وتوسعه ی مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی واقتصادی جهان است که امروزه درمیان تمام ملل ...

تیر

۰۶

۳,۰۰۰تومان

سرقفلی حق کسب و پیشه

به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند . سر قفلي مفهومي متما...

خرداد

۲۷

۵,۰۰۰تومان

مقاله عقد و اجاره

از دير باز انسانها براي رفع احتياجات خود به كمك ديگران نياز داشته اند . از اينرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگي فردي و اجتماعي خود مي دانستند . رفع نياز باعث گرديد بعضي ، بعض ديگر را اجير كرده تا در قبال دريافت اجرت ، نيازهاي آنان را برآورده سازند ، زيرا بر كسي واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتياجات ديگري بپردازد . در اين رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرايط آن مي پردازيم .با توجه به اينكه در م...

خرداد

۲۷

۵,۰۰۰تومان