آزمون

Showing all 10 results

نمونه سوال آزمون ادواری اتوماسیون اداری

نمونه سوال آزمون ادواری اتوماسیون اداری تعداد آمون : 254 سوال در قالب یک فایل تعداد سوال : 254 پاسخنامه دارد فرمت فايل wordوpdf دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوال آزمون ادواری ریخته گری فلزات قیمتی

نمونه سوال آزمون ادواری ریخته گری تعداد آمون : 1 تعداد سوال : 114 پاسخنامه دارد فرمت فايل word دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۳

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوال آزمون ادواری طلاء سازی

نمونه سوال آزمون ادواری طلاء سازی تعداد آمون : 5 تعداد سوال : 456 پاسخنامه دارد فرمت فايل word دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت3000...

شهریور

۱۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسی

نمونه سوال آزمون ادواری عکاسیرشته عکاسی سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری آرایشگری موی زنانه

نمونه سوال آزمون ادواري آريشگرموي زنانه تعداد آمون : 9 تعداد سوال : 360 پاسخنامه دارد فرمت فايلpdf دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000  ...

شهریور

۱۳

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری تکمیلی

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری تکمیلی رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 1000...

شهریور

۱۱

۱,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری حقوق ودستمزد

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری حقوق ودستمزد رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 3000...

شهریور

۱۱

۳,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری مقدماتی

نمونه سوالات آزمون ادواری حسابداری مقدماتی رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۱

۲,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری درودگر درجه 2

نمونه سوالات آزمون ادواری درودگری درجه 2 تعداد آمون : 5 و شامل 30آزمون به صورت جامع دریک فایل همراه پاسخ نامه تعداد سوال : 1300 پاسخنامه دارد فرمت فايل wordوpdf دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت5000...

شهریور

۱۳

۵,۰۰۰تومان

نمونه سوالات آزمون ادواری رایانه کار حسابداری مالی

نمونه سوال آزمون ادواری رایانه کار حسابداری مالی رشته حسابداری سال 94-90 دانلودتمام سوالات بصورت یکجا فقط با پرداخت 2000...

شهریور

۱۱

۲,۰۰۰تومان